Tuesday, June 06, 2006

lirik nasyid

GENERASI BERILMU SAHSIAH UNGGUL

Allah dan Rasul telah berpesan
Menuntut ilmu diutamakan
Generasi berilmu teras pembinaan
Sahsiah unggul umat cemerlang
Duniawi ukhrawi seiring sejalan
Martabat Islam gemilang terbilang

Lahir manusia suci fitrahnya
Diberi asuhan juga didikan membentuk jiwa
Mengenal Tuhan menjadi tunjang patuh suruhan tinggal larangan
Sunnah junjungan dan wahyu Tuhan
Insan bertaqwa ilmu difaham jadi panduan

Pelbagai bidang ilmu dikuasai
Semakin jelas kuasa Tuhan wujud dan memerhati
Ilmuwan matang tugas ditunai penuh iltizam berpaksi ihsan
Bebas rasuah dan penyelewengan
Ikhlas berkhidmat amanah selamat sejahtera umat

Fikrah Islami mengatur siasah
Bangkit seimbang arus kemodenan dan pembangunan insan
Fikir dan zikir rencana tadbir akhlak yang lahir tidak kan mungkir
Islam Hadhari gagasan murni
Umara’ memimpin ulama’ membimbing umat madani.

No comments: